Op woensdagmiddag 29 maart organiseerde Muziekvereniging Ontwaakt in het kader van de Kindermuziekweek een fantastische middag vol muzikale workshops als aftrap van een nieuwe reeks lessen in Het Grote Muzieklab.

Kinderen uit Hattem konden zich gratis inschrijven voor deze workshops en daaropvolgend nog drie gratis muzieklessen, waarin zij een eerste kennismaking met de wereld van muziek krijgen. We hopen hiermee het maken van muziek zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle kinderen in Hattem.

Dirigent Arno Groeneveld opende de middag onder toeziend oog van een volle zaal enthousiaste kinderen. Op een gongslag van wethouder Margriet Brouwer gingen de kinderen in groepen uiteen om drie leuke workshops te doen. Door docenten van Tact Muziek werden er twee workshops gegeven over muziek maken en ritmes leren. Een derde workshop over podiumpresentatie werd verzorgd door Willem Gunneman. Daarna hebben de kinderen op het podium aan elkaar laten zien wat ze geleerd hebben en werd er geoefend voor de afsluiting. We kijken terug op een geslaagde middag!

Geslaagde afsluiting
De afsluiting van de Kindermuziekweek vond plaats op vrijdagavond 31 maart tijdens het voorjaarsconcert van Muziekvereniging Ontwaakt. Samen met alle leden werd het speciaal voor de Kindermuziekweek geschreven lied ‘Iedereen Verstaat Muziek’ gespeeld, gezongen en gedanst.

Samen muziek maken
De Kindermuziekweek benadrukt het belang en de impact van muziek: het verbindt, het maakt blij en muziek maken kan altijd en overal. Het sluit naadloos aan op onze nieuwe visie op muziekonderwijs, waarin plezier tijdens het samen leren spelen van muziek centraal staat. Alle kinderen hebben hiervan mogen proeven tijdens de workshops en mogen gratis deelnemen aan de Special Edition van Het Grote Muzieklab. In het najaar van 2023 zal er weer een nieuwe editie van start gaan, dus houd onze website en socials in de gaten!

Deel dit bericht!