De opleiding van de muzikanten van onze fanfare wordt door gediplomeerde muziekdocenten verzorgd. Zodra de leerling in staat is het notenschrift te lezen, kan hij of zij instromen in het studieorkest. De leerling raakt op deze manier geoefend in het samenspel. Na (gemiddeld) twee á 3 jaar kan er examen gedaan worden. Dit examen bestaat uit twee delen, een theorie- en een praktijkexamen. Als beide delen voldoende worden afgerond, krijgt de leerling het HaFaBra diploma A. Dit traject geldt ook voor de slagwerkers.

Het betekent niet dat de lessen stoppen na het behalen van het A-diploma. Het streven is dat de leerling nog twee jaar les zal krijgen om ook het HaFaBra diploma B te behalen. Dan kan de leerling ook doorstromen naar het A-orkest. Na het behalen van je B-diploma mag je stoppen met muziekles, maar je zou er ook voor kunnen kiezen nog door te gaan en ook je C-diploma en zelfs je D-diploma te halen. De tarieven zijn als volgt:

Leerlingen A/B traject
€ 140,00
  • Per jaar (september t/m juli)
  • Inclusief instrument in bruikleen
Leerlingen C/D traject
€ 240,00
  • Per jaar (september t/m juli)
  • Inclusief instrument in bruikleen
Vanaf 2e gezinslid
€ 110,00
  • Per jaar (september t/m juli)
  • Inclusief instrument in bruikleen

Leerlingen die graag een blaasinstrument willen leren spelen, beginnen vaak op een bugel, trompet of saxofoon. Maar dat betekent niet dat je geen andere instrumenten zou kunnen bespelen. Als je al een hele duidelijke voorkeur hebt voor een ander instrument, bijvoorbeeld trombone, bariton of hoorn, dan zou je daar ook les op kunnen krijgen. Daarnaast kun je ook altijd wisselen van instrument.

Als een leerling lid wordt van Ontwaakt, krijgt hij of zij een instrument van de vereniging in bruikleen. Uiteraard is het ook mogelijk dat de leerling een eigen instrument gebruikt.  Ben je nieuwsgierig en zou je wel eens een repetitie mee willen maken? Je bent altijd van harte welkom om te komen kijken!

Voor informatie over bijvoorbeeld de tarieven of eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met Jannique Senz via jeugdzaken@ontwaakthattem.nl. Zij is verantwoordelijk voor de opleiding binnen Ontwaakt.