Arno Groeneveld

Arno Groeneveld is afgestudeerd als musicus klein koper (trompet, cornet en bugel) en orkestdirectie HaFaBra. In het dagelijks leven is hij actief als professioneel musicus, dirigent en docent. Groeiende en bloeiende muziekverenigingen, enthousiaste muzikanten die met plezier muziek maken zijn, naast de behaalde muzikale successen en de vele opgeleide jonge muzikanten, een bewijs van zijn vakmanschap.

Op dit moment is Arno dirigent van fanfareorkest ‘Ontwaakt’ Hattem en fanfareorkest ‘Kunst Na Arbeid’ uit Hierden. Verder is hij werkzaam als interim-dirigent bij orkesten in de regio. Naast het dirigeren van orkesten is Arno, samen met zijn collega Arjan Dunning, oprichter en bestuurder van stichting TacT Muziek. TacT Muziek helpt en ondersteunt muziekverenigingen, scholen en gemeenten door professionele kennis en expertise op het gebied van blaasmuziek, onderwijs en verenigingsorganisatie beschikbaar te maken. Het verzorgen van muziekonderwijs aan muziekverenigingen en basisscholen is een van de belangrijkste diensten.

Arno streeft er naar om orkesten op een zo hoog mogelijk muzikaal niveau te laten musiceren. Hij gaat hierbij uit van de kracht van de vereniging waarmee wij werkt. ‘Uiteindelijk zijn het de muzikanten die muziek tot leven brengen. Als dirigent mag ik ze hierin begeleiden. Een gezonde balans tussen muzikaliteit, prestatie en een goede onderlinge sfeer vind ik belangrijk’.

Naast de artistieke eindverantwoordelijkheid als dirigent werkt hij graag samen met bestuurders en vrijwilligers om muziekverenigingen door te ontwikkelen. ‘De wereld verandert en daarmee ook de vereniging. Het spreekt voor zich dat je hierin mee beweegt. Je werkt met elkaar samen om de muziekvereniging en het orkest verder te brengen richting de toekomst. De hoofdtrainer van Ajax houdt zich ook niet alleen bezig met de voetbalwedstrijd op zondag. Succesvol zijn lukt alleen als de organisatie goed staat. Kortom mijn vak is meer dan dirigeren alleen’. Om zich zelf hierin te blijven ontwikkelen volgt hij op dit moment een master-opleiding ‘management en innovatie’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Sandra Mulder

Sandra Mulder is in 1988 geboren in Zwolle. Op 7-jarige leeftijd begon zij met het bespelen van de bugel bij Fanfarekorps Ons Genoegen Hattem. Nadat zij haar A-diploma behaald had, stapte Sandra over op trompet. Na het afronden van haar middelbare school ging Sandra naar het ArtEZ conservatorium waar ze na een jaar vooropleiding haar hoofdvakstudie trompet begon bij Jos Verspagen. Deze studie heeft zij in 2011 succesvol afgerond. Vervolgens studeerde Sandra HaFaBra-directie bij Alex Schillings. In 2015 behaalde zij hiervoor haar bachelordiploma en voltooide zij haar opleiding met een master HaFaBra-directie in 2017.

Sandra is sinds 2011 dirigent van het studieorkest van Ontwaakt. Tevens verzorgt zij de muzieklessen voor klein koper leerlingen. Daarnaast is zij als dirigent verbonden aan Vriendschap Oene, de Vriezenveense Harmonie en Ons Genoegen Hattem. Naast dirigeren en lesgeven is Sandra zelf ook actief als muzikant. In haar vrije tijd speelt Sandra trompet bij het Gelders Fanfare Orkest.