Hieronder staan de tarieven voor het lidmaatschap van Muziekvereniging Ontwaakt.

Contributie Lidmaatschap
(per 01-01-2020)

Leden tot 20 jaar € 14,00
Leden vanaf 20 jaar € 20,00
Derde gezinslid € 7,00
Vierde gezinslid € 5,00

Betaling van de contributie zal ingaan in de maand waarin de muzieklessen van start gaan of in de maand van de eerste repetitie waaraan het nieuwe lid deelneemt. Door lid te worden mag je deelnemen aan alle activiteiten die Muziekvereniging Ontwaakt organiseert en spelen in de verschillende orkesten en ensembles die we rijk zijn.

“Ontwaakt” streeft ernaar de repetities te laten leiden door vakbekwame mensen, zodat het muzikale niveau van de gehele vereniging op peil blijft.

Als rustend lid lever je je instrument in maar wordt je nog steeds betrokken bij alle activiteiten van de vereniging. Je bent ten alle tijden welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Informatie betreffende de instrumenten

De instrumenten worden door de vereniging ter beschikking gesteld. De huur van het instrument is verrekend in de contributie. Nu is het wel zo dat er soms beperkte vrijheid is in de instrumentkeuze. Dit omdat bepaalde instrumenten niet te vaak in een orkest voorkomen (bijvoorbeeld de bastrombone of het drumstel) en omdat wij geen onbeperkte hoeveelheid instrumenten op voorraad hebben. Het kan dus voorkomen dat de vereniging het instrument van de eerste keuze niet meer in voorraad heeft. We gaan dan samen met jou op zoek naar een passend alternatief.

Beschik je over een eigen instrument? Dan mag je deze uiteraard bespelen. Voor de contributie / lesgelden maakt dit geen verschil.

Bijkomende activiteiten

Eenmaal in de Experiband, A-orkest of Slagwerkgroep verwachten we aanwezigheid gedurende de gehele repetitie. Ben je een keer verhinderd dan graag even afmelden bij het bestuur.
Wanneer je in de genoemde onderdelen meespeelt zul je naast het wekelijks repeteren, concerten/shows en straatoptredens ook bijdragen aan overige evenementen t.b.v. de vereniging, zoals de jaarlijkse rommelmarkt of voor- en najaarsacties. Je wordt hier ruim van tevoren over geïnformeerd.