Jeugd Support Ontwaakt (JSO) ondersteunt Ontwaakt financieel met als prioriteit de jeugd, onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Door het inzamelen van geld en het aannemen van schenkingen bouwt de stichting een kapitaal op dat geïnvesteerd wordt in de jeugd van de vereniging. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van de opleiding, in de aanschaf of vervanging van instrumenten of het ondersteunen van een jeugdevenement. Veel is mogelijk.

Voor een bedrag van € 2,50 per maand of € 30,- per jaar, kunt ook u deelnemer zijn van Jeugd Support Ontwaakt. Door deel te nemen aan Jeugd Support Ontwaakt stimuleert u de jeugd om in aanraking te komen met muziek maken en dat te blijven doen bij Ontwaakt. Meld u daarom aan als deelnemer van Jeugd Support Ontwaakt, zodat we ons samen in kunnen zetten voor de jeugd.

De voorzitter van de Jeugd Support Ontwaakt, Harmen Lebbink, overhandigt een nieuwe trompet aan jeugdlid Kaat Uffing.

Wilt u deelnemer worden van Jeugd Support Ontwaakt? Neem contact op met de secretaris Marloes Olthof via jso.cv60@gmail.com of vul hieronder uw gegevens in. Alvast bedankt namens de jeugdleden van Ontwaakt!

Tijdens de algemene ledenvergadering in januari van het jaar 1999 kwam de oprichting van een supportersvereniging aan de orde. Een aantal leden van de vereniging heeft dat idee opgepakt om nader uit te werken en vervolgens een groep mensen bijeen gekregen die de plannen wilden ondersteunen. Op 5 november 1999 is “Stichting Club van Zestig Ontwaakt” opgericht. De naam komt voort uit de oorspronkelijke inleg van 60 gulden per jaar. Deze stichting steunt uitsluitend Ontwaakt, zonder invloed te willen of kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging. Tegenwoordig steunen deelnemers de stichting met euro’s in plaats van guldens en is de naam veranderd in Jeugd Support Ontwaakt.

Deelnemer worden?

Wilt u deelnemer worden van Jeugd Support Ontwaakt? Vul dan het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.