Algemene gegevens

Algemeen postadres/
Accomodatie

Muziekvereniging Ontwaakt Hattem
secretaris@ontwaakthattem.nl

MFC De Marke
Daendelsweg 2
8051 DX Hattem

KvK-nummer

40101017

IBAN rekeningnummer

NL14RABO0325758298

BIC

RABONL2U

Bestuur

Voorzitter

Vacant

Secretaris

Mariëtte van Raalte

Penningmeester

Marianne van Raalte

Algemene bestuursleden

  • Jasper Dijkink
  • Helma Adams
  • Burg van Raalte jr.

Afdelingen

Jeugd Support Ontwaakt

Marloes Olthof

Donateurs

Dineke Schoonhoven

Muziekopleiding & jeugdzaken

Helma Adams & Jannique Senz

Sponsoring

Marianne van Raalte

Overig

Federatie muziekverenigingen

KNMO, sub MBGF

Albert Steert (secretaris)
Schiksweg 3
8097 SE Oosterwolde