Financieel beleid is een belangrijk agendapunt voor het voortbestaan en de verdere groei van Muziekvereniging Ontwaakt. Via verschillende peilers houden wij onze vereniging financieel gezond. Dit kan om particuliere bijdrages gaan, maar ook om structurele sponsoring. De volgende peilers zijn hierin van belang.

Donateurs

Naast de Club van Zestig zijn ook de donateurs voor onze vereniging van groot belang. Zij zorgen naast morele ook financiële steun. Naast alle donateurs uit Hattem hebben wij ook donateurs uit o.a. Amsterdam, Lelystad, Munchen en zelfs uit Canada. Dat de bijdrage van al deze donateurs een belangrijke positie inneemt in de begroting mag duidelijk zijn, maar er kunnen altijd nog meer donateurs bij.

Wilt u donateur van Ontwaakt worden? Neem dan contact op met Dineke Schoonhoven of de penningmeester van Ontwaakt (zie contactpagina). Om administratieve redenen hebben wij het minimum bedrag voor donatie vastgesteld op 5,00 euro.

Sponsoring

Voor een verenging als Ontwaakt is het hebben van sponsors belangrijk, zo niet onmisbaar om een gezond financieel fundament te hebben voor langere tijd. Hiervoor is Ontwaakt zeer actief bezig met het onderhouden van sponsorcontracten en zijn wij daarnaast altijd op zoek naar bedrijven die ons structureel willen ondersteunen.

Voor meer informatie over sponsorschap kunt u contact opnemen met Marianne van Raalte (via penningmeester@ontwaakthattem.nl).

Jeugd Support Ontwaakt (Club van Zestig)

Jeugd Support Ontwaakt ondersteunt Ontwaakt financieel met als prioriteit de jeugd, onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Door het inzamelen van geld en het aannemen van schenkingen bouwt de stichting een kapitaal op dat geïnvesteerd wordt in de jeugd van de vereniging. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van de opleiding, in de aanschaf of vervanging van instrumenten of het ondersteunen van een jeugdevenement.

Wilt u deelnemer worden van Jeugd Support Ontwaakt, kijk dan verder op de website of neem direct contact op met secretaris Marloes Olthof.