Tijdens de algemene ledenvergadering in januari 1999 kwam de oprichting van een supportersvereniging aan de orde. Een aantal leden van de vereniging heeft dat idee opgepakt om nader uit te werken en vervolgens een groep mensen bijeen gekregen die de plannen wilden ondersteunen. Op 5 november 1999 is “Stichting Club van Zestig Ontwaakt” opgericht. De naam komt voort uit de oorspronkelijke inleg van 60 gulden per jaar. Deze stichting steunt uitsluitend Ontwaakt, zonder invloed te willen of kunnen uitoefenen op het beleid van de vereniging. Om het eenvoudig te houden hanteren we bij Ontwaakt sindsdien de roepnaam: Club van Zestig.

De Club van Zestig ondersteunt Ontwaakt financieel met als prioriteit de jeugd, onder het motto ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Door het inzamelen van geld en het aannemen van schenkingen bouwt de stichting een kapitaal op dat vooral geïnvesteerd wordt in de jeugd van de vereniging. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een bijdrage in de kosten van de opleiding, in de aanschaf of vervanging van instrumenten of het ondersteunen van een jeugdevenement. Veel is mogelijk.

Voor een bedrag van € 2,50 per maand of € 30,- per jaar, kunt ook U deelnemer zijn van de Club van Zestig. Door deel te nemen aan de Club van Zestig stimuleert u de jeugd in aanraking te komen met muziek maken en dat hopelijk te blijven doen bij Ontwaakt. Meld u daarom aan als deelnemer van de Club van Zestig, zodat we ons samen in kunnen zetten voor de jeugd.

Wilt u lid worden van de Club van Zestig, dan kunt u contact opnemen met de secretaris Marloes Olthof via clubvanzestig@ontwaakthattem.nl

Donateur worden?

Wilt u donateur worden van de Club van Zestig? Vult u dan het formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.